Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Specjalizacje medyczne - Spacjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów

Spacjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Oddział Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zrowia
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91 4303-222 

 Sprawy w zakresie odpowiedniej specjalizacji prowadzą:

 

 Zuzanna Grabowska 

tel. 91 4303-321

zgrabowska@szczecin.uw.gov.pl

 pokój 220

Anna Kąkol

tel. 91 4303-317

akakol@szczecin.uw.gov.pl

pokój 220

Marta Piasecka-Buszkiewicz

tel. 91 4303-312

mpiasecka@szczecin.uw.gov.pl

pokój 220

1. Angiologia

2. Balneologia i medycyna fizykalna

3. Chirurgia klatki piersiowej

4. Chirurgia ogólna

5. Chirurgia onkologiczna

6. Choroby wewnętrzne

7. Choroby zakaźne

8. Epidemiologia

9. Geriatria

10. Medycyna lotnicza

11. Medycyna morska i tropikalna

12. Medycyna sądowa

13. Neonatologia

14. Neuropatologia

15. Pediatria

16. Pediatria metaboliczna

17. Perinatologia

18. Protetyka stomatologiczna

19. Psychiatria

20. Psychiatria dzieci i młodzieży

21. Reumatologia

22. Stomatologia dziecięca

23. Stomatologia zachowawcza z endodoncją

24. Toksykologia kliniczna

25. Zdrowie publiczne

 

 

 

 

 

 

1. Alergologia

2. Chirurgia dziecięca

3. Chirurgia szczękowo-twarzowa

4. Dermatologia i wenerologia

5. Diagnostyka laboratoryjna

6. Endokrynologia

7. Endokrynologię ginekologiczną i rozrodczość

8. Endokrynologia i diabetologia dziecięca

9. Gastroenterologia

10. Gastroenterologia dziecięca

11. Genetyka kliniczna

12. Hematologia

13. Kardiologia dziecięca

14. Medycyna nuklearna

15. Medycyna pracy

16. Medycyna rodzinna

17. Mikrobiologia lekarska

18. Neurologia dziecięca

19. Onkologia i hematologia dziecięca

20. Ortodoncja

21. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

22. Patomorfologia

23. Położnictwo i ginekologia

24. Rehabilitacja medyczna

25. Seksuologia

26. Transfuzjologia kliniczna

27. Urologia

28. Urologia dziecięca 

 

1. Anestezjologia i intensywna terapia

2. Audiologia i foniatria

3. Chirurgia naczyniowa

4. Chirurgia plastyczna

5. Chirurgia stomatologiczna

6. Choroby płuc

7. Choroby płuc dzieci

8. Diabetologia

9. Farmakologia kliniczna

10. Ginekologia onkologiczna

11. Hipertensjologia

12. Immunologia kliniczna

13. Intensywna terapia

14. Kardiochirurgia

15. Kardiologia

16. Medycyna paliatywna

17. Medycyna ratunkowa

18. Medycyna sportowa

19. Nefrologia

20. Nefrologia dziecięca

21. Neurochirurgia

22. Neurologia

23. Okulistyka

24. Onkologia kliniczna

25. Otorynolaryngologia

26. Otorynolaryngologia dziecięca

27. Periodontologia

28. Radiologia i diagnostyka obrazowa

29. Radioterapia onkologiczna

30. Transplantologia kliniczna

 

 

UWAGA!
Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

www.mz.gov.pl
www.cmkp.edu.pl
www.cem.edu.pl


 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r.w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.), ramowy program specjalizacji w podstawowych oraz w szczegółowych dziedzinach medycyny obejmuje praktyczną znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 

Zakres praktycznej znajomości języka oraz formę jej potwierdzenia określają przepisy § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia. Wpis o zaliczeniu sprawdzianu w zakresie znajomości języka dokonywany jest w karcie szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

PODSTAWY PRAWNE

 


Zobacz również artykuły:

1
Droga z windy - specjalizacje medyczne

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 537)
format pliku html .html
kB
2019-04-01, 13:08:29
2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602)
format pliku html .html
kB
2019-04-01, 13:06:15
3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r., Nr 213 poz. 1779)
format pliku html .html
kB
2017-03-06, 11:37:47
4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2010 r., Nr 198 poz. 1320)
format pliku html .html
kB
2017-03-06, 11:40:04
cofnij do druku na górę