Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura ZUW w Koszalinie

 

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Prowadzenie spraw z zakresu administacji architektoniczno-budowlanej I instancji oraz budownictwa specjalistycznego.
pok. nr 150
tel. 94 342 83 75
fax 94 342 83 22

Oddział Orzecznictwa Architektoniczno-Budowlanego

Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - II instancja.
pok. nr 148, 146
tel. 94 342 83 63
tel. 94 342 83 16
fax 94 342 83 22
e-mail: ekonarska@szczecin.uw.gov.pl


 


cofnij do druku na górę