Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Promocja zdrowia - Promocja zdrowia - Kronika - XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK – 11 maja 2013 r.

2013-06-06

XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK – 11 maja 2013 r.

Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marcin Zydorowicz objął honorowym patronatem XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, dla laureatów II miejsca zostały ufundowane przez Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nagrody rzeczowe.
W dniu 11 maja 2013 r. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie zorganizował XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, które odbyły się na terenie Jasnych Błoni w Szczecinie. W Okręgowych Mistrzostwach udział wzięło 7 zespołów ratowniczych, które zwyciężyły eliminacje rejonowe Mistrzostw. Uczestnicy musieli udzielić pierwszej pomocy na 6 stacjach w pozorowanych sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji na stacji 7 uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę w teście z pierwszej pomocy. Po podliczeniu punktów nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla wszystkich zespołów.
Celem Mistrzostw było podniesienie i sprawdzenie poziomu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez młodzież szkolną, a także propagowanie ujednoliconych doktryn udzielania pierwszej pomocy zgodnych z zasadami Unii Europejskiej.
Zespół ratowniczy Oddziału Rejonowego PCK z Koszalina (V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie) zajął pierwsze miejsce i to on będzie reprezentował województwo zachodniopomorskie na etapie Ogólnopolskich Mistrzostw, które odbędą się 14-16 czerwca 2013 r. w Warszawie.Galeria zdjęć:

11.05.2013 r.
11357.5 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
13305.1 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
13297.1 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
13542.2 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
14020.9 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
11320.1 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
9625.5 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
11215.5 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
9681.2 kB
6016 x 4000 pix
11.05.2013 r.
11619.6 kB
6016 x 4000 pix
cofnij do druku na górę