Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Wydział Kontroli - Delegatura ZUW w Koszalinie

Wydział Kontroli - Delegatura ZUW w Koszalinie

Oddział Kontroli Finansowej
prowadzenie kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem

pok. nr 147, 149
tel. 94 342 8509, 94 342 8247, 94 342 8233, 94 342 8245 cofnij do druku na górę