Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Numer alarmowy 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego - struktura

2013-04-10

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - struktura

Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Małgorzata Smolarek
pokój 047
tel.: 914303711
e-mail: msmolarek@szczecin.uw.gov.pl

Zastępca Kierownika
Piotr Reca
pokój 042
tel.: 914303299
e-mail: preca@szczecin.uw.gov.pl

Administrator systemu
pokój 041
tel.: 914303624

Operatorzy Numerów Alarmowych (wieloosobowe stanowisko ds. obsługi zgłoszeń alarmowych)
pokój 27-29 

DO ZADAŃ CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 

 1. całodobowego przyjmowania informacji o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia stanu nagłego zagrożenia dla życia i zdrowia, środowiska lub mienia przekazywanych na numer alarmowy 112;
 2. całodobowego zapewnienia obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym obcojęzycznych, kierowanych na numer 112;
 3. kwalifikowania zgłoszeń alarmowych w zależności od miejsca zdarzenia i rodzaju zagrożenia w celu jego zarejestrowania i zakończenia zgłoszenia albo zarejestrowania i przekazania odpowiednio do:
  a) dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej,
  b) jednostek Policji,
  c) dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  d) innych podmiotów ratowniczych lub służb współpracujących z systemem powiadamiania ratunkowego, które są przygotowane do niezwłocznego reagowania i realizowania zadań w czasie występowania nagłego zagrożenia dla życia i zdrowia albo mienia i środowiska;
 4. zapewnienia wymiany informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy operatorami numerów alarmowych i dyspozytorami służb i podmiotów ratowniczych spoza Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 5. przekazywania do podmiotów ratowniczych informacji co najmniej o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia i liczbie poszkodowanych, przy użyciu dostępnych w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego środków i systemów teleinformatycznych;
 6. powiadamiania o zdarzeniu, w sytuacjach tego wymagających innych Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz podmiotów ratowniczych i służb w celu wspomagania i zabezpieczenia działań ratowniczych lub akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;
 7. współdziałania z innymi Wojewódzkimi Centrami Powiadamiania Ratunkowego, przez utrzymywanie łączności i wymianę informacji w zakresie niezbędnym do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych i akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, za pośrednictwem dostępnych środków i systemów teleinformatycznych;
 8. przejmowania obsługi zgłoszeń na numery alarmowe z obszaru działania innego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wyznaczonego w „planie zastępowalności”, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, uniemożliwiającej całkowicie bądź częściowo przyjmowanie i obsługę przez jego operatorów zgłoszeń alarmowych lub zniszczenia jego infrastruktury;
 9. utrzymywania stałej łączności ze służbami i podmiotami ratowniczymi współpracującymi z systemem powiadamiania ratunkowego;
 10. organizowania, według potrzeb, współdziałania podmiotów ratowniczych współpracujących z systemem powiadamiania ratunkowego;
 11. sporządzania informacji i analiz z bieżącego funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 12. korzystania z systemu teleinformatycznego do obsługi zgłoszeń alarmowych realizowanych na numer 112 oraz jego nadzorowania;
 13. współpracy operatorów numerów alarmowych z lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego w realizacji jego zadań
cofnij do druku na górę