Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - - Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia

2013-04-09

Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia

ikonka przypisana do artykułu

1. Lekarze i lekarze dentyści

Zgodnie z art. 16p ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.), rejestr lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), za pomocą Sytemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), z wykorzystaniem danych niezwłocznie zamieszczanych w SMK bezpośrednio przez wojewodów, Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych (użytkowników rejestru) w systemie ewidencyjno-informatycznym.

2. Diagności laboratoryjni

Zgodnie z art. 30j ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849), rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne jest prowadzony przez dyrektora CMKP, za pomocą SMK, z wykorzystaniem danych na bieżąco zamieszczanych w SMK bezpośrednio przez wojewodów.

3. Farmaceuci

Zgodnie z art. 107i ustawy z 6 września 2001 prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499), rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne jest prowadzony przez dyrektora CMKP, za pomocą SMK, z wykorzystaniem danych na bieżąco zamieszczanych w SMK bezpośrednio przez wojewodów.

4. Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia

Zgodnie z art. 15 ustawy z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 786), Dyrektor CMKP prowadzi rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa, zwany dalej „rejestrem”, za pomocą SMK, na podstawie danych na bieżąco zamieszczanych w SMK przez wojewodów.


cofnij do druku na górę