Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie

Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie

Wydziały Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
telefon: 94 342 83 38, pokój: 134

Wydział Prawny
telefon: 94 432 83 18, pokój: 151

Wydział Spraw Społecznych
telefon: 94 342 83 97, pokój: 153

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
telefon: 94 342 82 83, pokój: 175

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
telefon: 94 342 82 23, pokój: 179

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
telefon: 94 342 83 75, pokój: 150

Biuro Organizacji i Kadr
telefon: 94 342 82 03, pokój: 187

Wydział Kontroli
telefon: 94 342 85 09, pokój: 149

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
telefon: 94 342 83 03, pokój: 102a

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej
telefon: 94 342 82 07, pokój: 98


cofnij do druku na górę