Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

2013-03-05

Potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

Zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy
 

Wymagane dokumenty

wniosek wraz z załącznikami:

 

Pozostałe wymogi

 

Termin i sposób załatwiania spraw

 

I etap – w ciągu 6 miesięcy kompletowany jest wniosek.


II etap – wszczęcie postępowania i ocena dowodów.
Ze względu na skomplikowany charakter spraw II etap trwa do 2 miesięcy.
 

Akty prawne

Po pozytywnej ocenie dowodów wydawanae jest postanowienie - decyzja administracyjna potwierdzająca prawo do rekompensaty. Decyzja zawiera wskazanie osoby, której potwierdza się to prawo, wysokość rekompensaty oraz wybraną formę realizacji prawa do rekompensaty.


Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2097).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
klauzula informacyjna mienie zabużańskie
format pliku pdf .pdf
44.9 kB
2018-06-07, 11:09:20
cofnij do druku na górę