Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Realizacja odszkodowań z tytułu mienia przejętego przez Skarb Państwa lub Województwo Zachodniopomorskie

2013-03-05

Realizacja odszkodowań z tytułu mienia przejętego przez Skarb Państwa lub Województwo Zachodniopomorskie

Postępowania w sprawie wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania z tytułu mienia przejętego przez Skarb Państwa lub Województwo Zachodniopomorskie.

 

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy  

Wymagane dokumenty:
 
 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy  

  1. Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
  2. Sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  3. 30 dni w przypadku spraw prowadzonych na podstawie:
 

 

Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna  

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie 
 

 

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

  2. Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

  3. Ustawa z 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

  4. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula informacyjna specustawa drogowa
format pliku pdf .pdf
42.1 kB
2018-06-12, 10:04:31
2
Klauzula informacyjna specustawa przeciwpowodziowa
format pliku pdf .pdf
42.3 kB
2018-06-12, 10:04:51
3
Klauzula informacyjna specustawa gazowa
format pliku pdf .pdf
42.8 kB
2018-06-12, 10:05:02
4
Klauzula informacyjna specustawa przesyłowa
format pliku pdf .pdf
42.1 kB
2018-06-12, 10:05:12
cofnij do druku na górę