Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Zachodniopomorski Zespół ds. HIV/AIDS - Skład Zespołu

Skład Zespołu

Skład Zespołu ds. HIV/AIDS
Lp. Instytucja Imię i Nazwisko
1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Anna Lepak
2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Renata Stołecka
3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"
Renata Opiela
4 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"
Małgorzata Kłys-Rachwalska
5 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Jagoda Ziomka
6 Placówka Straży Granicznej w Szczecinie Małgorzata Mierzowiec
7 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK Joanna Łaskarzewska
8 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Ewa Klukowska
9 Komenda Miejska Policji w Szczecinie Agnieszka Waszczyk
10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Magdalena Stachel
11 Urząd Miasta Szczecin Anna Depa
12 Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie Franciszka Siadkowska
13 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Piotr Łaskarzewski
14 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
prof. dr. hab. n. med. Miłosz Parczewski
15 Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej Tulipan Monika Skrzetuska
16 Ośrodek Rehabilitacyjno-Oostresocjalizacyjny w Darżewie Stanisław Babiński
17 Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU" Dariusz Wojtko

 


cofnij do druku na górę