Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Zachodniopomorski Zespół ds. HIV/AIDS

Zachodniopomorski Zespół ds. HIV/AIDS

W ramach realizacji założeń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. Nr 44, poz. 227) oraz Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016 Wojewoda Zachodniopomorski powołał Zachodniopomorski Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Zespół koordynuje na terenie województwa działania wynikające z harmonogramów rocznych oraz współpracuje w tym zakresie z Koordynatorem, którym jest Krajowe Centrum ds. AIDS.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula RODO - Powołanie i koordynowanie prac Zachodniopomorskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
format pliku pdf .pdf
136.9 kB
2018-06-07, 09:47:15
2
Klauzula RODO -Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów akcji promocyjnych o tematyce HIV/AIDS
format pliku pdf .pdf
144.1 kB
2018-06-07, 09:48:20
3
Zarządzenie Nr 464/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5.08.2011 r.
format pliku pdf .pdf
152.1 kB
2013-06-13, 13:35:38
4
Zarządzenie Nr 851/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.12.2011 r.
format pliku pdf .pdf
88.9 kB
2013-01-16, 12:28:05
5
Zarządzenie Nr 695/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27.11.2012 r.
format pliku pdf .pdf
186.3 kB
2013-06-13, 13:34:09
6
Zarządzenie Nr 267/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.05.2013 r.
format pliku pdf .pdf
64.2 kB
2013-06-13, 13:35:25
7
Zarządzenie Nr 138/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.
format pliku pdf .pdf
159.2 kB
2017-04-07, 13:59:29
8
Zarządzenie Nr 226/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z 1 października 2019 r.
format pliku pdf .pdf
112.8 kB
2019-10-08, 09:55:22
cofnij do druku na górę