Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Wydziały Delegatury ZUW w Koszalinie - Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych - Delegatura ZUW w Koszalinie

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych - Delegatura ZUW w Koszalinie


pok. nr 102a
tel. 94 342 8303
e-mail: wmadej@szczecin.uw.gov.pl

 

pok. nr 102c
tel. 94 342 8236
e-mail: jsiminski@szczecin.uw.gov.pl

 


cofnij do druku na górę