Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Administracja niezespolona - Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie

2012-10-28

Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
ul. Przemysłowa 3, 75-216 Koszalin

www.1us-koszalin.is.szczecin.pl

Naczelnik
Maria Kowalczyk
te. 94 345 9500

cofnij do druku na górę