Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Delegatura w Koszalinie - Administracja niezespolona - Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie

2012-10-28

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 140, 75-213 Koszalin


Wicedyrektor Ośrodka Zamiejscowego w Koszalinie
Grzegorz Gralak
tel. 94 347 5800


cofnij do druku na górę