Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zmiany w podziale terytorialnym województwa

2011-06-24

Zmiany w podziale terytorialnym województwa

Wnioski w sprawie:

 

Zawartość wniosku oraz wymagane dokumenty, które należy dołączyć określają przepisy:

 

Wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

 

Termin składania wniosków do ministra

31 marca danego roku.

 

 cofnij do druku na górę