Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zmiany w podziale terytorialnym województwa

2011-06-24

Zmiany w podziale terytorialnym województwa

ikonka przypisana do artykułu

 

 

 

 

Wnioski w sprawie:

 

Zawartość wniosku oraz wymagane dokumenty, które należy dołączyć określają przepisy:

 

Wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

 

Termin składania wniosków do ministra

31 marca danego roku.