Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów - Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

2011-06-24

Wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych,

ikonka przypisana do artykułu

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania wpisu ? 

  1. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
  2. Opinia samorządu województwa.
  3. Dokument, potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, bądź dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest prowadzącym ośrodek.
 
Uwaga! Wniosek wraz z załącznikami, w celu uzyskania opinii samorządu województwa wnioskodawca składa do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. 
 
Po zaopiniowaniu przez samorząd województwa, dokumenty są przesyłane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

W jakim terminie załatwiana jest sprawa?

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z opinią samorządu województwa.
 
 

Jednostka odpowiedzialnaza prowadzenie sprawy

 
Wydzia Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
pokój nr 140
tel. +48  91 43 03 455,
faks +48 91 43 35 531
 

 

Opłaty

Uzyskanie wpisu jest bezpłatne
 
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230 poz. 1694 z późn. zm.).
 
 
 Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wpis do rejestru ośrodków,wktórych mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
rozmiar pliku: 40.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-06-24 09:04:34
cofnij do druku na górę