Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego

Joanna Sorokin
Audytor wewn
ętrzny / Koordynator Zespołu Audytu Wewnętrznego
tel. 91 430 35 52      pokój nr 237

Piotr Domagalski
Audytor wewnętrzny

tel. 91 430 35 52      pokój nr 237

 

Adres ogólny poczty elektronicznej Zespołu Audytu Wewnętrznego: aw@szczecin.uw.gov.pl


PRAWNE UREGULOWANIA NORMUJĄCE PRACĘ ZESPOŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ZACHODNIOPOMORSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W SZCZECINIE:

1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

2.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241).

3.     Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506).

4.     Zarządzenie nr 205/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie z późn. zm.

5.     Zarządzenie nr 415/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z późn. zm.

6.     Zarządzenie nr 69/2016 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z późn. zm.

7.     Zarządzenie nr 23/2016 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Karty audytu wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z późn. zm.

8.     Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z późn. zm.

 

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

                                                     Źródło: Definicja audytu wewnętrznego: Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Karta audytu wewnętrznego - tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 2017 r.
format pliku pdf .pdf
22471.3 kB
2019-01-03, 10:58:50
cofnij do druku na górę