Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów - Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

2011-06-22

Wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych,

ikonka przypisana do artykułu

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania wpisu? 

  1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON.
  2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych).
  3. Aktualny wypis z rejestru sądowego bądź inny dokument potwierdzający osobowość prawną (dot. jednostek posiadających osobowość prawną).
  4. Dokument potwierdzający istnienie jednostki (dotyczy jednostek nie posiadających osobowości prawnej).
  5. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.
  6. Informacja o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
  7. Statut (w przypadku jego posiadania).
  8. Nazwa banku i numer własnego rachunku bankowego.
  9. Program dla określonego we wniosku rodzaju turnusu, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest adresowany, z określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizacją danego turnusu. 
 

Termin i sposób załatwiania sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 

Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                  
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
pokój nr 140
 
tel. +48 91 43 03 455,
faks +48 91 43 35 531
 

Opłaty

brak
 

Podstawa prawna: 

 Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystaj¹ce z dofinansowania ze oerodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
rozmiar pliku: 29.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-06-22 09:20:37
cofnij do druku na górę