Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Pełnomocnicy i doradcy wojewody zachodniopomorskiego

Pełnomocnicy i doradcy wojewody zachodniopomorskiego

Justyna Borzym
Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
Wydział Spraw Społecznych ZUW
tel. 91 43 03 243

 

Renata Karwowska
Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 625

 

Nelli Kopańska
Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ZUW
tel. 91 43 03 462

 

Janusz Modrzejewski
Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. równego traktowania
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ZUW
tel. 91 43 03 292

 

Justyna Borzym
Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. rodziny
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 243

 

Justyna Borzym 
Pełnomocnik wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wydział Spraw Społecznych ZUW
tel. 91 43 03 243


Andrzej Nowicki
Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
tel. 91 43 03 295

 

Katarzyna Parszewska
Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
tel. 91 44 27 548

 

Artur Staszczyk
Doradca wicewojewody zachodniopomorskiego ds. współpracy międzynarodowej i polityki pamięciLista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Konsultanci wojewódzcy
format pliku html .html
kB
2013-03-21, 12:45:13
cofnij do druku na górę