Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

email: bl@szczecin.uw.gov.pl

tel.: 91 43-03-439

pokój 189 (sekretariat) I piętro

 

Dyrektor

Andrzej Golec

pok. 189

tel. 91 43 03 439

email: agolec@szczecin.uw.gov.pl

Struktura organizacyjna Biura Logistyki i Zamówień Publicznych:

 

Oddział Zamówień Publicznych 

 

Kierownik Oddziału -  Marzenna Dzierżawska

pok. 187/ tel. 91 4303 450

email: mdzierzawska@szczecin.uw.gov.pl

Podstawowe zadania Oddziału:

 

 

Oddział Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem

Zastępca Kierownik Oddziału - Maciej Rakoczy

pok. 184 / tel. 91 4303 541

email: mrakoczy@szczecin.uw.gov.pl 

Podstawowe zadania Oddziału: 

 

Oddział Informatyki

Kierownik Oddziału - Andrzej Nowicki

 

pok.  174 / tel. 667-094-436

email: anowicki@szczecin.uw.gov.pl

 

Podstawowe zadania Oddziału:

 

Oddział Logisytyki

pok. 186, /tel. 91 43-03-996, tel. 91 43-03-405, tel. 91 43-03-997

 

Kierownik Oddziału - Piotr Pal

e-mail: ppal@szczecin.uw.gov.pl

Podstawowe zadania Wieloosobowego stanowiska pracy:

 

Stanowisko pracy ds. organizacji i obsługi Biura i sekretariatu

Sylwia Borkowska - sekretarka

pok. 189/ tel. 91 4303 439

email: bl@szczecin.uw.gov.pl

email: sborkowska@szczecin.uw.gov.pl

Prowadzi sprawy w zakresie:

 


cofnij do druku na górę