Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
email:
bl@szczecin.uw.gov.pl
tel.: 91 43-03-439

  Pokój NR 189 (sekretariat) I piętro

 

Dyrektor

Monika Kołodziej

pokój 189
tel. 91 43 03 404

email: mkolodziej@szczecin.uw.gov.pl

 

 

Struktura organizacyjna Biura Logistyki i Zamówień Publicznych:

1. Oddział Zamówień Publicznych

Kierownik Oddziału -  Józef Konecki

pok. 187
tel. 91 4303 652

email: jkonecki@szczecin.uw.gov.pl

 

Podstawowe zadania Oddziału:

 

 

 2. Oddział Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem

Kierownik Oddziału - Andrzej Golec

pok. 184

tel. 91 4303 536

email: agolec@szczecin.uw.gov.pl 


Podstawowe zadania Oddziału:

 

 

3. Oddział Informatyki

Kierownik Oddziału - Andrzej Nowicki

pok. 174

tel. 667-094-436

email:   anowicki@szczecin.uw.gov.pl

Podstawowe zadania Oddziału:

 

 

4. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Logisytyki i Bezpieczeństwa

 pok. 186,

tel. 91 43-03-997

Piotr Pal - starszy inspektor wojewódzki - koordynator ds. logistyki

ppal@szczecin.uw.gov.pl

 Podstawowe zadania Wieloosobowego stanowiska pracy:

 

5. Stanowisko Pracy do spraw administrowania nieruchomościami ZUW

pok. 185-186,

tel. 91 43 03 545

Podsatwowe zadania stanowiska pracy:

 

6. Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Obsługi Biura i Sekretariatu
Sylwia Żaba - starszy inspektor wojewódzki 

pok. 189
tel. 91 4303 439

email: bl@szczecin.uw.gov.pl

email: szaba@szczecin.uw.gov.pl

 
Prowadzi sprawy w zakresie:

 

 

 


cofnij do druku na górę