Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
email:
bl@szczecin.uw.gov.pl
tel.: 91 43-03-439

  Pokój NR 189 (sekretariat) I piętro

 

Dyrektor

Monika Smolarek

pokój 189
tel. 91 43 03 439

email: mosmolarek@szczecin.uw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora 

Andrzej Golec

pok. 189

tel. 91 43 03 536

email: agolec@szczecin.uw.gov.pl

 

 Struktura organizacyjna Biura Logistyki i Zamówień Publicznych:

 1. Oddział Zamówień Publicznych

    Kierownik Oddziału -  Marzenna Dzierżawska

    pok. 177/ tel. 91 4303 450

     email: mdzierzawska@szczecin.uw.gov.pl

    Podstawowe zadania Oddziału:


 2. Oddział Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem

     Zastępca Kierownik Oddziału - Maciej Rakoczy

     pok. 184 / tel. 91 4303 541

     email: mrakoczy@szczecin.uw.gov.pl 
    
Podstawowe zadania Oddziału:

 

3. Oddział Informatyki

    Kierownik Oddziału - Andrzej Nowicki

    pok.  174 / tel. 667-094-436

      email:   anowicki@szczecin.uw.gov.pl

   Podstawowe zadania Oddziału:

 

4. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Logisytyki i Bezpieczeństwa

    pok. 186, /tel. 91 43-03-997

   Piotr Pal - Główny Specjalista - koordynator ds. logistyki

   email:     ppal@szczecin.uw.gov.pl

   Podstawowe zadania Wieloosobowego stanowiska pracy:

 

5. Stanowisko Pracy do spraw administrowania nieruchomościami ZUW

    pok. 179

   tel. 91 43 03 545

   Jerzy Dobrowolski - starszy inspektor wojewódzki

    email:    jdobrowolski@szczecin.uw.gov.pl

   Podsatwowe zadania na stanowisku pracy:

 

6. Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Obsługi Biura i Sekretariatu
    Sylwia Borkowska - sekretarka

     pok. 189/ tel. 91 4303 439

    email: bl@szczecin.uw.gov.pl

    email: sborkowska@szczecin.uw.gov.pl
  
Prowadzi sprawy w zakresie:

 

 

 


cofnij do druku na górę