Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Wydziały ZUW Szczecin

Wydziały ZUW Szczecin

Lista Wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Informacja urzędu - tel. 91 43 03 500


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:09:36
2
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:10:52
3
Wydział Finansów i Budżetu
format pliku html .html
kB
2020-05-27, 09:19:31
4
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:13:24
5
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:14:07
6
Wydział Kontroli
format pliku html .html
kB
2021-03-08, 12:04:29
7
Wydział Koordynacji Świadczeń
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:22:41
8
Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:23:29
9
Biuro Organizacji i Kadr
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:24:27
10
Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i PPOŻ
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:25:55
11
Wydział Prawny
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:27:15
12
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:27:51
13
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
format pliku html .html
kB
2021-04-20, 09:58:37
14
Biuro Wojewody
format pliku html .html
kB
2021-07-01, 09:03:18
15
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:31:39
16
Państwowa Straż Łowiecka
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:32:21
17
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
format pliku html .html
kB
2022-09-19, 12:24:20
18
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:45:16
19
Zespół Audytu Wewnętrznego
format pliku html .html
kB
2018-12-06, 11:45:51
cofnij do druku na górę