Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki - Placówki udzielające tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

2022-05-23

Placówki udzielające tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Załącznik nr 1-Zgłoszenie do Rejestru placówki dla osób bezdomnych, dla których gmina jest organem prowadzącym.xlsx
format pliku xlsx .xlsx
10 kB
2020-10-01, 10:32:42
2
Załącznik nr 2-Zgłoszenie do Rejestru– placówki dla osób bezdomnych, gmina zlecająca lub zakupująca usługę
format pliku xlsx .xlsx
10.2 kB
2019-03-25, 10:42:15
3
Załącznik nr 3 -Zgłoszenie do Rejestru–w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego porozumienia
format pliku xlsx .xlsx
10.3 kB
2019-03-25, 10:42:27
4
Rejestr miejsc, w których gminy województwa zachodniopomorskiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach stan na 23 maja 2022 r.
format pliku xlsx .xlsx
72.5 kB
2022-05-24, 10:27:45
cofnij do druku na górę