Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki - Placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym

2020-08-19

Placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rejestr miejsc, w których gminy województwa zachodniopomorskiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach stan na 19 sierpnia 2020 r.
format pliku pdf .pdf
440.7 kB
2020-08-20, 10:15:50
2
Załącznik nr 1-Zgłoszenie do Rejestru placówki dla osób bezdomnych, dla których gmina jest organem prowadzącym
format pliku xlsx .xlsx
10.1 kB
2019-03-25, 10:42:04
3
Załącznik nr 2-Zgłoszenie do Rejestru– placówki dla osób bezdomnych, gmina zlecająca lub zakupująca usługę
format pliku xlsx .xlsx
10.2 kB
2019-03-25, 10:42:15
4
Załącznik nr 3 -Zgłoszenie do Rejestru–w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego porozumienia
format pliku xlsx .xlsx
10.3 kB
2019-03-25, 10:42:27
cofnij do druku na górę