Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Konsultanci wojewódzcy - Obsługa konsultantów

2012-04-22

Obsługa konsultantów

 

Dane kontaktowe:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
70-502 Szczecin  
tel. 91 4303-268 
fax 91 4303-269

e-mail: mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl

pokój 266 (2 piętro)

 

 

Dane kontaktowe:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
70-502 Szczecin
tel. 91 4303-226
e-mail: bkaminska@szczecin.uw.gov.pl
pokój 238 (2 piętro)

 

Informacja dla Konsultantów Wojewódzkich

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. konsultant wojewódzki składa właściwemu wojewodzie oraz właściwemu konsultantowi krajowemu roczny raport, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7, w terminie do dnia 15 lutego za rok poprzedni.

PODSTAWA PRAWNA

1.   Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3.12.1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej

3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego


cofnij do druku na górę