Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

2012-04-21

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

application for registering the residence

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) znajduje się w załącznikach

WYMAGANE DOKUMENTY 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie prawa pobytu powinna zgłosić się w pokoju 93 /tel. 914303289/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny formularz.  

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pokoju 93 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić dokument tożsamości oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

Termin i sposób załatwiania sprawy: 

Przyjmowanie wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz jego rodziny trwa około 15 minut.

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie zarejestrowania bądź odmowy zarejestrowania pobytu.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

pok. 93 od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00,

tel. 914303289,
fax 914225712,
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Opłaty

brak

 

 

Podstawa prawna: 

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
format pliku pdf .pdf
295.2 kB
2014-05-19, 10:39:35
2
wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
format pliku pdf .pdf
313.1 kB
2014-05-19, 10:40:59
3
Wniosek o zarejestrowanie pobytu
format pliku pdf .pdf
259.1 kB
2014-05-19, 10:41:29
4
Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
format pliku pdf .pdf
197.1 kB
2014-05-19, 10:43:59
5
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach)
format pliku pdf .pdf
134.4 kB
2018-05-25, 09:53:18
cofnij do druku na górę