Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zaproszenia / Invitations / Приглашения

2012-04-21

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń / application to enter the invitation into the invitation register

Kto może uzyskać wpis zaproszenia do ewidencji?


O wpis zaproszenia do ewidencji mogą ubiegać się:


Co należy przygotować?

Wypełniony w języku polskim wniosek wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest w pokoju 90 lub do pobrania na dole strony.


Do wniosku należy dołączyć:

 

 

Gdzie złożyć wniosek? 

Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Ul. Wały Chrobrego 4

pokój 90
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
poniedziałek 10.00-18.00.


Koszalin

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ul. Władysława Andersa 34

pokoje 126, 134, 138, 140;
tel. 94 342 83 38;
fax 94 342 36 37;
e-mail:

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
poniedziałek 10.00-18.00. 

Wnioski można składać również w punktach paszportowych.
 


Ile czasu trwa złożenie wniosku?

Przyjmowanie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń trwa około 15 minut.

 

Ile czasu czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Wojewoda zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wpisania bądź odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń w ciągu miesiąca.

W przypadku decyzji pozytywnej, zapraszany cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.
 

Jak odwołać się od decyzji negatywnej?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Ile kosztuje wpis zaproszenia do ewidencji?

Opłata skarbowa wynosi 27 PLN.


W jaki sposób wnosi się opłatę?

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty ”za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń”

 

Podstawa prawna:

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zaproszenia-wniosek-nowy
format pliku pdf .pdf
600.9 kB
2021-03-15, 11:40:36
cofnij do druku na górę