Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków - Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Przyjmowanie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – w godz. 14.00-17.00: 

3 lutego 

Marta Rodziewicz
Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej
(pokój 226, II piętro)

 

10 lutego

Paweł Rodzoś
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(pokój nr 126 - I piętro)

 

17 lutego

Waldemar Ukleja
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 314 - III piętro)

 

24 lutego

Marek Subocz

Wicewojewoda Zachodniopomorski
(pokój nr 105 – I piętro)

Po wcześniejszym przedstawieniu sprawy na piśmie, umawia dyrektor Biura Wojewody
– pokój nr 111

  

Przyjmowanie skarg i wniosków w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - w godz. 14.00-16.00:

3, 10, 14, 24 lutego

Paweł Michalak
Dyrektor Delegatury
(pokój nr 187 – I piętro)


cofnij do druku na górę