Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków - Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Przyjmowanie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – w godz. 14.00-17.00:

Na spotkanie należy umówić się telefonicznie dzwoniąc na numer podany pod nazwiskiem dyrektora, z którym chcemy się spotkać. 

3 października

Paweł Rodzoś
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(pokój nr 126 - I piętro)


10 października

Mateusz Wagemann
II Wicewojewoda Zachodniopomorski
(pokój 105 - I piętro)
Po wcześniejszym przedstawieniu sprawy na piśmie, umawia dyrektor Biura Wojewody
tel. 91 43 03 441


17 września

Małgorzata Gabryelska
Zastępca dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu
(pokój 157 – I piętro)


24 października

Justyna Borzym
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
(pokój nr 245 – II piętro)

 

31 października

Karin Kmiecik
Zastępca Dyrektora Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
(pokój nr 208 – II piętro)

 

Przyjmowanie skarg i wniosków w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - w godz. 14.00-16.00:

3, 7, 10, 17, 24 i 31 października

Paweł Michalak
Dyrektor Delegatury
tel. 94 342 82 03
(pokój nr 187 – I piętro)

Wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków podczas swojej obecności w Delegaturze ZUW w Koszalinie.


cofnij do druku na górę