Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków - Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Przyjmowanie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – w godz. 14.00-17.00:

Na spotkanie należy umówić się telefonicznie dzwoniąc na numer podany pod nazwiskiem dyrektora, z którym chcemy się spotkać. 

1 sierpnia

Agnieszka Wróblewska
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
(pokój 157 – I piętro)


8 sierpnia

Barbara Wójcik
Dyrektor Wydziału Prawnego
(pokój 119, I piętro)

16 sierpnia 

Monika Smolarek
Dyrektor Biura Logistyki i Zamówień Publicznych
(pokój nr 189 – I piętro)

22 sierpnia

Mariola Cieśla
Zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
(pokój nr 17 – parter)

29 sierpnia

Mateusz Wagemann
II Wicewojewoda Zachodniopomorski
(pokój 105 - I piętro)
Po wcześniejszym przedstawieniu sprawy na piśmie, umawia dyrektor Biura Wojewody
tel. 91 43 03 441

 

Przyjmowanie skarg i wniosków w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - w godz. 14.00-16.00:

1, 8, 16, 22, 29 sierpnia

Paweł Michalak
Dyrektor Delegatury
tel. 94 342 82 03
(pokój nr 187 – I piętro)

Wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków podczas swojej obecności w Delegaturze ZUW w Koszalinie.


cofnij do druku na górę