Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków - Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Przyjmowanie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – w godz. 14.00-17.00:

Na spotkanie należy umówić się telefonicznie dzwoniąc na numer podany pod nazwiskiem dyrektora, z którym chcemy się spotkać. 

6 czerwca

Paweł Rodzoś
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(pokój nr 126 - I piętro)


13 czerwca 

Piotr Zieliński
Dyrektor Wydziału Prawnego
(pokój nr 119 – I piętro)

20 czerwca 

Waldemar Ukleja
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 314 - III piętro)

27 czerwca

Mateusz Wagemann
II Wicewojewoda Zachodniopomorski
(pokój 105 - I piętro)
Po wcześniejszym przedstawieniu sprawy na piśmie, umawia dyrektor Biura Wojewody
tel. 91 43 03 441

 

Przyjmowanie skarg i wniosków w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - w godz. 14.00-16.00:

6, 13, 20, 27 czerwca

Paweł Michalak
Dyrektor Delegatury
tel. 94 342 82 03
(pokój nr 187 – I piętro)

Wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków podczas swojej obecności w Delegaturze ZUW w Koszalinie.


cofnij do druku na górę