Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków - Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Przyjmowanie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – w godz. 14.00-17.00: 

7 października 

Mariola Cieśla
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
(pokój 245, II piętro)

 

14 października

Agata Drapała
Zastępca dyrektora Biura Organizacji i Kadr
(pokój 282 – II piętro)

21 października

Waldemar Ukleja
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 314 - III piętro)

  

28 października

Marek Subocz
Wicewojewoda Zachodniopomorski
(pokój nr 105 – I piętro)

Po wcześniejszym przedstawieniu sprawy na piśmie, umawia dyrektor Biura Wojewody – pokój nr 111
 

Przyjmowanie skarg i wniosków w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - w godz. 14.00-16.00:

7, 14, 21, 28 października

Paweł Michalak
Dyrektor Delegatury
(pokój nr 187 – I piętro)


cofnij do druku na górę