Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków - Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Przyjmowanie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – w godz. 14.00-17.00

Na spotkanie należy umówić się telefonicznie dzwoniąc na numer podany pod nazwiskiem dyrektora, z którym chcemy się spotkać. 

 

2 maja

Barbara Wójcik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
(tel. 91 430 37 53
, pokój nr 211 – II piętro)

8 maja

Jarosław Leszkiewicz
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody
(tel. 91 430 34 41, pokój 109 – I piętro)

15 maja

Waldemar Ukleja
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(tel. 91 430 36 93, pokój 314 - III piętro)

22 maja

Piotr Zieliński
Dyrektor Wydziału Prawnego
(tel. 91 430 37 03, pokój 119 - I piętro)

29 maja

Mateusz Wagemann
II Wicewojewoda Zachodniopomorski

(pokój 105 - I piętro)
Po wcześniejszym przedstawieniu sprawy na piśmie, umawia dyrektor Biura Wojewody
tel. 91 43 03 441
 

Przyjmowanie skarg i wniosków w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - w godz. 14.00-16.00:

2, 8, 15, 22, 29 maja
Serkretariat Delegatury ZUW w Koszalinie
tel. 94 342 82 03
(pokój nr 187 – I piętro)cofnij do druku na górę