Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Organizacji i Kadr

Biuro Organizacji i Kadr

Biuro Organizacji i Kadr

email: ok@szczecin.uw.gov.pl
 
Dyrektor Biura
Łukasz Karolak
pokój: 283
tel. 91 43 03 633
 
Zastępca Dyrektora Biura
Agata Drapała
pokój: 283
tel. 91 43 03 633
 
Stanowisko pracy ds. organizacji i funkcjonowania Biura oraz sekretariatu
Dominika Kruszczyńska
Główny specjalista
pokój: 283
tel. 91 43 03 633
fax: 91 43 03 475
 
Informatyk Wojewódzki
Inspektor Ochrony Danych
Jan Kępiński
pokój: 183
tel. 91 43 03 442
 
Główny Księgowy Urzędu
Elżbieta Taberska
pokój: 269
tel. 91 43 03 433
 
Oddział Zarządzania Organizacją
Katarzyna Herbut - kierownik oddziału
pokój: 280
tel. 91 43 03 355

Kadry Urzędu
pokój: 279
tel. 91 43 03 477 / 43 03 521 
 
Organizacja Urzędu
pokój: 278
tel. 91 43 03 542
pokój: 279
tel. 91 43 03 660 / 43 03 666
pokój: 281
tel. 91 43 03 650 / 43 03 381
 
Oddział Księgowości
Magdalena Maciaszczyk - kierownik oddziału
pokój: 274
tel. 91 43 03 501

pokój: 271
tel. 91 43 03 434/264

pokój: 272
tel. 91 43 03 532

pokój: 273
tel. 91 43 03 406

pokój: 275
tel. 91 43 03 422

pokój: 276
tel. 91 43 03 517
 
Oddział Zasobu Archiwalnego
Iwona Mroczko - kierownik oddziału
pokój: 137
tel. 91 43 03 379
 
Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
pokój: 137
tel. 91 43 03 379 / 43 03 371

Archiwum Zakładowe
pokój: 285
tel. 91 43 03 621

Oddział Obsługi Kancelaryjnej
Irena Borcz - kierownik oddziału
pokój: 78
tel. 91 43 03 375

Kancelaria Urzędu
pokój: 77
tel. 91 43 03 259

Skład chronologiczny
pokój: 79
tel. 91 43 03 374

 
Organizacja zwiedzania gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystania pomieszczeń Urzędu do sesji fotograficznych
Andrzej Grabski
pok. 278
tel. 91 43 03 281
tel. kom. 667 094 428

 
STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA
BIURA ORGANIZACJI I KADR
 
I. Kadra Kierownicza
Dyrektor Biura
Zastępca Dyrektora Biura
 
II. Główny Księgowy Urzędu


III. Informatyk Wojewódzki
       Inspektor Ochrony Danych
 
IV. Oddziały, samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy

 
Zakres działania Biura Organizacji i Kadr
 
Oddział Zarządzania Organizacją
 
W zakresie spraw kadrowych:
 
W zakresie organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania rządowej administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie:
 

 

 
Oddział Księgowości
 
W zakresie spraw budżetowych i obsługi finansowo-księgowej dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia:
 
W zakresie sprawozdawczości:
 
Oddział Zasobu Archiwalnego
 
Oddział Obsługi Kancelaryjnej

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i funkcjonowania Biura oraz sekretariatu

Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Dyrektora Generalnego Urzędu

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi Delegatury Urzędu
 
Informatyk Wojewódzki

Inspektor Ochrony Danych
Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należy:

cofnij do druku na górę