Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Organizacji i Kadr

Biuro Organizacji i Kadr

Biuro Organizacji i Kadr

email: ok@szczecin.uw.gov.pl
 
Dyrektor Biura
Justyna Łyjak
pokój: 283
tel. 91 430 3633
 
Zastępca Dyrektora Biura
Katarzyna Herbut
pokój: 283
tel. 91 430 3633
 

Sekretariat Biura
Dominika Kruszczyńska
pokój: 283
tel. 91 430 3633
fax: 91 430 3475

 
Inspektor Ochrony Danych
radca generalny
Jan Kępiński
pokój: 183
tel. 91 430 3444
 
Główny Księgowy Urzędu
Elżbieta Taberska
pokój: 269
tel. 91 430 3433
 
Oddział Zarządzania Organizacją
pokój: 280
tel. 91 430 3355

Kadry Urzędu
pokój: 279
tel. 91 430 3477/3521
 
Organizacja Urzędu
pokój: 278
tel. 91 430 3542
 
pokój: 279
tel. 91 430 3660 
 
pokój: 281
tel. 91 430 3650
 
pokój: 281
tel. 91 430 3150
e-mail: szkolenia@szczecin.uw.gov.pl
 
Oddział Księgowości
Magdalena Maciaszczyk - Zastępca Głównego Księgowego Urzędu
kierownik oddziału
pokój: 274
tel. 91 430 3501

pokój: 270
tel. 91 430 3365
 
pokój: 271
tel. 91 430 3264

pokój: 272
tel. 91 430 3532

pokój: 273
tel. 91 430 3406

pokój: 275
tel. 91 430 3422

pokój: 276
tel. 91 430 3517
 
pokój: 267
tel. 91 430 3520
 
pokój: 268
tel. 91 430 3565/3434
 
 
Oddział Zasobu Archiwalnego
Iwona Mroczko - kierownik oddziału
pokój: 137
tel. 91 430 3379
 
Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
pokój: 137
tel. 91 430 3379/371

Archiwum Zakładowe
pokój: 285
tel. 91 430 3621
 

Oddział Obsługi Kancelaryjnej
Irena Borcz - kierownik oddziału
pokój: 78
tel. 91 430 3375

Kancelaria Urzędu
pokój: 77
tel. 91 430 3259
pokój: 73
tel. 91 430 3700

Skład chronologiczny
pokój: 79
tel. 91 430 3374
 
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Dyrektora Generalnego Urzędu
pokój: 4
tel. 91 430 3478

 
Organizacja zwiedzania gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystania pomieszczeń Urzędu do sesji fotograficznych - ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA
 

 
STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA
BIURA ORGANIZACJI I KADR
 
I. Kadra Kierownicza
Dyrektor Biura
Zastępca Dyrektora Biura
 
II. Główny Księgowy Urzędu


III. Radca generalny
      Inspektor Ochrony Danych
 
IV. Oddziały, samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy

 
Zakres działania Biura Organizacji i Kadr
 
Oddział Zarządzania Organizacją
 
W zakresie spraw kadrowych:
 
W zakresie organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania rządowej administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie:
 

 

Oddział Księgowości
 
W zakresie spraw budżetowych i obsługi finansowo-księgowej dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia:
 
W zakresie sprawozdawczości:
 
Oddział Zasobu Archiwalnego
 
Oddział Obsługi Kancelaryjnej

Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru nad zadaniami kadrowymi sekretariatów
 


Inspektor Ochrony Danych

Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należy:

 

Samodzielne stanowisko pracy ds obsługi Dyrektora Generalnego Urzędu

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsługi Delegatury Urzędu

 


cofnij do druku na górę