Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Organizacji i Kadr

Biuro Organizacji i Kadr

Biuro Organizacji i Kadr

email: ok@szczecin.uw.gov.pl
 
Dyrektor Biura
Łukasz Karolak
pokój: 283
tel. 91 430 3633
 
Zastępca Dyrektora Biura
Agata Drapała
pokój: 283
tel. 91 430 3633
 
Stanowisko pracy ds. nadzoru nad zadaniami kadrowymi sekretariatów
Dominika Kruszczyńska
Główny specjalista
pokój: 283
tel. 91 430 3633
fax: 91 430 3475
 
Inspektor Ochrony Danych
Radca generalny
Jan Kępiński
pokój: 183
tel. 91 430 3442
 
Główny Księgowy Urzędu
Elżbieta Taberska
pokój: 269
tel. 91 430 3433
 
Oddział Zarządzania Organizacją
Katarzyna Herbut - kierownik oddziału
pokój: 280
tel. 91 430 3355

Kadry Urzędu
pokój: 279
tel. 91 430 3477/3521
 
Organizacja Urzędu
pokój: 278
tel. 91 430 3542
 
pokój: 279
tel. 91 430 3660 
 
pokój: 281
tel. 91 430 3650
 
Oddział Księgowości
Magdalena Maciaszczyk - kierownik oddziału
pokój: 274
tel. 91 430 3501

pokój: 270
tel. 91 430 3365
 
pokój: 271
tel. 91 430 3264

pokój: 272
tel. 91 430 3532

pokój: 273
tel. 91 430 3406

pokój: 275
tel. 91 430 3422

pokój: 276
tel. 91 430 3517
 
Oddział Zasobu Archiwalnego
Iwona Mroczko - kierownik oddziału
pokój: 137
tel. 91 430 3379
 
Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
pokój: 137
tel. 91 430 3379/371

Archiwum Zakładowe
pokój: 285
tel. 91 430 3621

Oddział Obsługi Kancelaryjnej
Irena Borcz - kierownik oddziału
pokój: 78
tel. 91 430 3375

Kancelaria Urzędu
pokój: 77
tel. 91 430 3259
pokój: 73
tel. 91 430 3700

Skład chronologiczny
pokój: 79
tel. 91 430 3374

 
Organizacja zwiedzania gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystania pomieszczeń Urzędu do sesji fotograficznych - ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA
 

 
STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA
BIURA ORGANIZACJI I KADR
 
I. Kadra Kierownicza
Dyrektor Biura
Zastępca Dyrektora Biura
 
II. Główny Księgowy Urzędu


III. Radca generalny
      Inspektor Ochrony Danych
 
IV. Oddziały, samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy

 
Zakres działania Biura Organizacji i Kadr
 
Oddział Zarządzania Organizacją
 
W zakresie spraw kadrowych:
 
W zakresie organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania rządowej administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie:
 

 

Oddział Księgowości
 
W zakresie spraw budżetowych i obsługi finansowo-księgowej dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia:
 
W zakresie sprawozdawczości:
 
Oddział Zasobu Archiwalnego
 
Oddział Obsługi Kancelaryjnej

Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru nad zadaniami kadrowymi sekretariatów

Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Dyrektora Generalnego Urzędu

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi Delegatury Urzędu
 
 

Inspektor Ochrony Danych
Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należy:

cofnij do druku na górę