Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

2012-02-02

Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:
art. 23 ust 1 pkt. 7, art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy

Wymagane dokumenty:

 

Pozostałe wymogi: brak


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa: bez zbędnej zwłoki,
       • sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
       • sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna
ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Tryb odwoławczy: brak

Opłaty: brak

Uwagi:
Wymagany wniosek starosty, który na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami


cofnij do druku na górę