Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia, wskazówki, materiały instruktażowe

Zalecenia, wskazówki, materiały instruktażowe

Bank Dobrych Praktyk

Zachęcamy do korzystania z doświadczeń innych i dzielenia się swoimi pomysłami i rozwiązaniami. Przykłady dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie można zgłaszać na adres ps@szczecin.uw.gov.pl

Zobacz również artykuły:

1
Dobre Praktyki
2
Narada szkoleniowa dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Procedury zintegrowanej międzyinstytucjonalnej współpracy w pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie NOWE!!!
rozmiar pliku: 875 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2012-04-05 10:54:26
Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie - styczeń 2012
rozmiar pliku: 140.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2012-01-31 07:51:52
cofnij do druku na górę