Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dodatek elektryczny

2023-01-19

Dodatek elektryczny

Od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 01 lutego 2023 r. uprawnieni odbiorcy energii elektrycznej mogą składać do gmin wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 01 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne), w przypadku gdy:

 

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. Natomiast w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację zadania gmina uwzględnia swoje koszty w wysokości 2% od wypłaconej łącznej kwoty dodatków.

Terminy:

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.)

 

 

 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przekazanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego
format pliku xlsx .xlsx
12.5 kB
2023-01-31, 10:37:20
cofnij do druku na górę