Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2023 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2023-01-12

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2023 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – Edycja 2023 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W 2023 roku na realizację programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe dotyczące realizacji modułów:
I: PROFILAKTYKA
II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
III: INFRASTRUKTURA
należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 10 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Oferty dotyczące Modułu IV należy składać w tym terminie bezpośrednio do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Materiały dotyczące ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2023 znajdują się również na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - linki do strony internetowej w załączeniu poniżej.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie o konkursie - edycja 2023
format pliku pdf .pdf
314.4 kB
2023-01-12, 14:36:39
2
Program Pokonać bezdomność 2023
format pliku pdf .pdf
693.7 kB
2023-01-12, 14:37:03
3
Załącznik nr 1
format pliku pdf .pdf
161.8 kB
2023-01-12, 14:37:18
4
Załącznik nr 2
format pliku pdf .pdf
156 kB
2023-01-12, 14:37:33
5
Załącznik nr 3
format pliku pdf .pdf
148 kB
2023-01-12, 14:37:48
6
Link do strony MRiPS – Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2023
format pliku txt .txt
kB
2023-01-12, 14:43:53
7
Link do strony MRiPS - Ogłoszenie konkursowe
format pliku txt .txt
kB
2023-01-12, 14:45:36
cofnij do druku na górę