Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki - Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2022-10-21

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego - podstawa prawna art. 186 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) - stan na dzień 21 października 2022 roku
format pliku pdf .pdf
196.7 kB
2022-11-04, 12:43:41
cofnij do druku na górę