Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki - Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2020-07-09

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo terapeutycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego - podstawa prawna art. 186 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) - stan na dzień 7 grudnia 2020 roku
format pliku pdf .pdf
154.3 kB
2020-12-23, 10:32:26
cofnij do druku na górę