Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki - Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2022-03-31

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego - podstawa prawna art. 186 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) - stan na dzień 31 marca 2022 roku
format pliku pdf .pdf
358.2 kB
2022-04-05, 13:51:45
cofnij do druku na górę