Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatki, rekompensaty, wyrównania).

2022-09-29

Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatki, rekompensaty, wyrównania).

W 2023 r. będą wydatkowane środki na wypłatę wniosków dotyczących ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które są przedmiotem postępowań odwoławczych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

W roku bieżącym obowiązują rekompensaty zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Terminy składania wniosków (rekompensaty - wyrównania) dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3 i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2. zgodnie z ww. ustawą tj.:

Terminy składania wniosków (rekompensaty - wyrównania) dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3 i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2. zgodnie z ww. ustawą tj.:
- za pierwszy kwartał 2023 r. do dnia 24 lutego 2023 r.;
- za drugi kwartał 2023 r. – do dnia 20 marca 2023 r.;
- za trzeci kwartał 2023 r. – do dnia 15 czerwca 2023 r.;
- za czwarty kwartał 2023 r. – do dnia 15 września 2023 r.

Terminy składania sprawozdań (rekompensaty - wyrównania) dotyczących wypłaty środków na realizację zadań wynikających z ww. ustawą tj.:
- za kwiecień 2023 r. – do dnia 4 maja 2023 r.;
- za maj 2023 r – do dnia 2 czerwca 2023 r.;
- za czerwiec 2023 r. - do dnia 3 lipca 2023 r.;
- za lipiec 2023 r. – do dnia 1 sierpnia 2023 r.;
- za sierpień 2023 r. – do dnia 1 września 2023 r.;
- za wrzesień 2023 r. – do dnia 2 października 2023 r.;
- za październik 2023 r. – do dnia 2 listopada 2023 r.;
- za listopad 2023 r. – do dnia 1 grudnia 2023 r.;
- za grudzień 2023 r. – do dnia 2 stycznia 2024 r.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
format pliku pdf .pdf
129.7 kB
2022-09-29, 10:55:40
2
Wniosek o przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
format pliku xlsx .xlsx
13.7 kB
2022-10-31, 14:45:05
3
Wniosek o przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych
format pliku xlsx .xlsx
15.6 kB
2022-10-31, 14:46:44
4
Zbiorcze rozliczenie środków - aktualizacja
format pliku xlsx .xlsx
18.2 kB
2023-01-12, 10:44:39
5
Rozliczenie środków dla gmin - gospodarstwa i podmioty wrażliwe stan na dzień 08.02.2023 r.
format pliku xlsx .xlsx
16.9 kB
2023-02-07, 09:39:05
6
Wzór wniosku o przekazanie środków
format pliku xlsx .xlsx
11.2 kB
2023-02-16, 10:58:33
7
Wzór sprawozdania
format pliku xlsx .xlsx
18.5 kB
2023-02-16, 11:00:14
8
Rozliczenie środków dla gmin - gospodarstwa i podmioty wrażliwe stan na dzień 22.02.2023 r.
format pliku xlsx .xlsx
17.1 kB
2023-02-17, 13:49:31
9
Rozliczenie środków dla gmin - gospodarstwa i podmioty wrażliwe stan na dzień 20.03.2023 r.
format pliku xlsx .xlsx
17.7 kB
2023-03-17, 10:15:46
cofnij do druku na górę