Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dodatek węglowy

2022-08-25

Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia br. gospodarstwa domowe mogą składać do gmin wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Kwota dodatku wynosić będzie 3 000 zł .
Zgodnie z art. 2 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Wypłata dodatku nastąpi w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gminy realizują zadanie wypłaty dodatku jako zadanie zlecone. Na realizację zadania gmina uwzględnia swoje koszty w wysokości 2% od wypłaconej łącznej kwoty dodatków.

Gminy składają wnioski o przyznanie środków w następujących terminach:

- 30.08.2022 r.,
- 05.10.2022 r.,
- 04.11.2022 r.,
- 30.11.2022 r., termin ustawowy,
- 05.12.2022 r.,
- 15.12.2022 r. ostateczny termin na złożenie korekty wniosku.

 

Do 15 stycznia 2023 r. gminy złożą wojewodzie rozliczenie środków na realizację wypłat dodatku węglowego.
Do 20 stycznia 2023 r. niewykorzystane środki gmina zwróci na rachunek tutejszego Urzędu.

Do 28 lutego 2023 r. niewykorzystane środki przekazane po 15.01.2023 r. gmina zwróci na rachunek tutejszego Urzędu.

 

Link do poradnika dla samorządów

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przekazanie środków na dodatek węglowy
format pliku xlsx .xlsx
12.2 kB
2022-10-20, 13:12:27
2
Zestawienie liczby wniosków dotyczących wypłaty dodatku węglowego
format pliku xlsx .xlsx
14.7 kB
2022-12-14, 15:01:45
3
Wzór rozliczenia dodatku węglowego
format pliku xlsx .xlsx
11.8 kB
2023-01-10, 13:50:54
4
Wzór rozliczenia środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych po 15.01.2023 r.
format pliku xlsx .xlsx
11.7 kB
2023-03-02, 10:48:20
cofnij do druku na górę