Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Obwieszczenie - umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L5, zlokalizowanej na działce nr 8, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino

2022-07-22

Obwieszczenie - umorzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L5, zlokalizowanej na działce nr 8, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że po podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1106/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.61.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.08.2020 r znak: K-AP-2.7840.120-10.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L5, zlokalizowanej na działce nr 8, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński, Wojewoda Zachodniopomorski decyzją Nr 5/U/2022 z dnia 21.07.2022 r., znak: AP-1.7840.7.8-11.2021.GZ umorzył w całości postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Szczecin, 21 lipca 2022 r.

AP-1.7840.7.8-12.2021.GZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam że po podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Koszalińskiego Nr B/1106/2019 z 28.11.2019 r., znak: B.6740.61.2019.ŁD, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 06.08.2020 r znak: K-AP-2.7840.120-10.2019.AN, o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej Wierzchomino: Elektrowni wiatrowej EW L5, zlokalizowanej na działce nr 8, obręb 0010 Wierzchomino, gmina Będzino, powiat koszaliński, Wojewoda Zachodniopomorski decyzją Nr 5/U/2022 z dnia 21.07.2022 r., znak: AP-1.7840.7.8-11.2021.GZ umorzył w całości postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy i z decyzją w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14oo telefonicznie pod numerem telefonu 91 4303427 lub 91 4303470 a także mailowo pod adresem gzawadzka@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 29 lipca 2022 r.

 


cofnij do druku na górę