Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Organizacji i Kadr - Sprawy Biura Organizacji i Kadr - Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu - druk ZUS RP-7

2011-06-14

Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu - druk ZUS RP-7

Karta informacyjna; Nazwa procedury: "Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS RP-7"

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

PN-EN ISO 9001:2009 


 

Nazwa procedury: Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS RP-7

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek (wzór w załączeniu) skierowany do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawierający następujące informacje:

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wystawia się wg kolejności zgłoszeń. Orientacyjny termin: do 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia w przypadku konieczności pozyskania dokumentów z archiwów, instytucji znajdujących się poza siedzibą ZUW w Szczecinie.
Czynności wykonane po przyjęciu wniosku: wypełnienie wniosku na podstawie akt osobowych pracownika oraz kartotek płacowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

BIURO ORGANIZACJI I KADR

KONTAKT

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 - pok. 281,283,77
tel. 91 43 03 477, 091 43 03 660,650 
fax 91 43 03 475

e-mail:ok@szczecin.uw.gov.pl

Delegatura Urzędu w Koszalinie 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 - pok. 125

Tel. 94 34 28 241, fax 94 34 23 816 

 

Tryb odwoławczy:

 

Opłaty:

 

Uwagi:

 

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z "Instrukcją kancelaryjną"

 


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wydanie świadectwa pracy - zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu druk ZUS Rp-7
rozmiar pliku: 27 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2012-02-23 09:35:08
cofnij do druku na górę