Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Informacja o konkursie grantowym MRiPS - deinstytucjonalizacja usług społecznych

2022-07-01

Informacja o konkursie grantowym MRiPS - deinstytucjonalizacja usług społecznych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu),  wybranych z terenu całego kraju.

Podajemy link do zasad konkursu:

Ogłoszenie o konkursie grantowym w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


cofnij do druku na górę