Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 8 o pow. 0,7782 ha

2022-05-24

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 8 o pow. 0,7782 ha

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 8 o pow. 0,7782 ha, która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 23.12.2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Opublikowano od 24.05.2022 r. do 07.06.2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
ZAWIADOMIENIE
format pliku pdf .pdf
92.2 kB
2022-05-24, 12:14:12
cofnij do druku na górę