Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - karta inf. wniosek zmiana decyzji - budowa estakady łączącej Terminal Przeładunkowo - Magazynowy w Policach.

2022-05-23

karta inf. wniosek zmiana decyzji - budowa estakady łączącej Terminal Przeładunkowo - Magazynowy w Policach.

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 107/2020 z 02.09.2020 r., znak: AP-1.7840.1.98-5.2020.WP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
karta inf. wniosek zmiana decyzji - budowa estakady łączącej Terminal Przeładunkowo - Magazynowy w Policach.
format pliku doc .doc
67 kB
2022-05-23, 14:02:57
cofnij do druku na górę