Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

2011-06-13

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

ikonka przypisana do artykułu

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
 do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1- 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1l oleju napędowego.

Jednostka odpowiedzialna za realizacje zadania:

Wydział infrastruktury, rolnictwa i rozwoju regionalnego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

tel. (091) 4303753, fax. (091) 4303668

Pracownik odpowiedzialny za zadanie:

Paulina Machtelewska, tel. (091) 4303644

 

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
format pliku pdf .pdf
871.2 kB
2019-01-04, 10:11:31
2
Okresowe,roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
format pliku xlsx .xlsx
13.6 kB
2020-05-26, 13:31:25
3
Okresowe, roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
format pliku xlsx .xlsx
17 kB
2020-05-26, 13:35:29
4
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - dla gminy
format pliku xls .xls
61.5 kB
2021-01-20, 10:12:07
cofnij do druku na górę