Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.

2022-04-22

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r., zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023" (Obszar I, II i III)

Przeznaczono do dofinansowania 9 zadań publicznych na łączną kwotę 250 000,00 złotych.

Wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne, których oferty zostały zaproponowane do dofinansowania, zobowiązane są do dostarczenia do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. (Obszar I, II i III Programu)
format pliku pdf .pdf
183.1 kB
2022-04-22, 13:12:46
cofnij do druku na górę