Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - Zastepca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

2022-04-13

Zastepca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  w Szczecinie

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko

zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

WYMIAR ETATU: 1          LICZBA STANOWISK PRACY: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin

ADRES URZĘDU: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin


ZAKRES ZADAŃ

 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

WYMAGANIA POŻĄDANE

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ POŻĄDANYCH

 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do:     23 kwietnia 2022 r.
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty,
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem na kopercie: „Oferta – zastępca dyrektora BZK”

 

WARUNKI PRACY:

 

DODATKOWE INFORMACJE:

REKRUTACJA:

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

 

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

 

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

 

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

 

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3353  lub 36 50.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

 

 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór oświadczenia
format pliku docx .docx
21.4 kB
2022-04-12, 14:46:15
2
Oświadczenie lustracyjne
format pliku doc .doc
50.5 kB
2022-04-12, 14:46:34
3
Informacja o złożeniu oświadczenia
format pliku doc .doc
28 kB
2022-04-12, 14:46:57
cofnij do druku na górę