Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ - WYNIKI NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU

2022-03-17

WYNIKI NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru ofert w otwartym konkursie w ramach Programu "SENIOR+" na lata 2021-2025 edycja 2022.

Rankingi ofert, które otrzymały dofinansowanie, zostały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2021-2025-edycja-2022

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2021-2025-edycja-2022-programy

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/597

 

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (według wzoru zamieszczonego przez właściwy urząd wojewódzki na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego).

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oświadczenie o przyjęciu dotacji modul 1 - 2022
format pliku doc .doc
31 kB
2022-03-17, 13:30:02
2
Oświadczenie o przyjęciu dotacji modul 2 - 2022
format pliku doc .doc
30.5 kB
2022-03-17, 13:30:22
cofnij do druku na górę