Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Informacje na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy

Informacje na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy

Materiały informacyjne dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi w związku z sytuacją uchodźców z Ukrainy

W związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju, przekazujemy stanowisko Sekretariatu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania. Link do materiałów informacyjnych: www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

Link do materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) opracowanych przez The European Union Agency for Asylum - EUAA, w celu wykorzystania w kampanii informacyjnej dotyczącej przeciwdziałania handlowi ludźmi. Plakaty/teksty są w języku angielskim, a także w wersji przetłumaczonej m.in. na ukraiński, rosyjski i polski: http://ec.europa.eu/assets/home/communication-campaign/dissemination-material.zip

Dodatkowo, poniżej przekazujemy linki do pozostałych materiałów informacyjnych, które mogą być przydatne w codziennej pracy osób udzielających informacji uchodźcom z Ukrainy:

 


cofnij do druku na górę