Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

2022-03-15

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) zapraszam osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu jw.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej, należy składać w terminie do 16 marca 2022 r., w Kancelarii Ogólnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 na Wałach Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,

lub na e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl.

Jednocześnie przypominam, że w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Formularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej
format pliku docx .docx
18.4 kB
2022-03-15, 18:26:56
cofnij do druku na górę