Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

 

O zdarzeniu medycznym badanym przez wojewódzką komisję mówimy w przypadku, kiedy doszło w szpitalu do:

  1. zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
  2. uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta.

 

Zdarzenie to musi być następstwem złej diagnozy lekarskiej w wyniku której:

 


W wyniku takiego zdarzenia medycznego musi nastąpić szkoda majątkowa lub niemajątkowa.


Wojewódzka komisja rozpatruje tylko wnioski dot. zdarzeń medycznych, które
miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.

 

Działanie komisji: więcej informacji

 


tel./faks 91 43 03 440
tel./faks 91 43 03 540
wkzm@szczecin.uw.gov.plLista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klazula RODO - Rozpatrywanie wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego przez WKZM
format pliku pdf .pdf
138.6 kB
2018-06-04, 11:05:34
2
Klazula RODO - Wstępna weryfikacja wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego przez Przewodniczacego WKZM
format pliku pdf .pdf
137.9 kB
2018-06-04, 11:03:17
3
Klazula RODO - Powoływania i odwoływanie członków WKZM
format pliku pdf .pdf
138.4 kB
2018-06-04, 11:04:09
4
Klazula RODO - Protokołowanie posiedzeń WKZM
format pliku pdf .pdf
137.1 kB
2018-06-04, 11:04:38
5
Klazula RODO - Zgłaszanie należności Skarbu Państwa z tytułu kosztów postępowania przed WKZM
format pliku pdf .pdf
138.9 kB
2018-06-04, 11:05:19
6
Klazula RODO - Comiesięczne rozliczanie kosztów WKZM
format pliku pdf .pdf
136.7 kB
2018-06-04, 11:06:14
7
Klazula RODO - przechowywanie protokołów, orzeczeń WKZM wraz z uzsadanieniem oraz oświadczeń członków WKZM,
format pliku pdf .pdf
136.3 kB
2018-06-04, 11:07:40
cofnij do druku na górę