Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Koordynacji Świadczeń - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - informacja dla rodzin podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w kwocie 500 zł  lub 1000 zł  miesięcznie. Rodzice  samodzielnie mogą wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i  załączniki do wniosku należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start, a od 1 stycznia 2022 r. także o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” czyli za pośrednictwem:

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250


cofnij do druku na górę