Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Akty prawne

Akty prawne

Podstawowe akty prawne w zakresie gospodarowania mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych, przedsiębiorstwach państwowych, spółkach z udziałem Skarbu Państwa, po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania bądź przejętego z innych tytułów przez Skarb Państwa.

 1. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1384 z późniejszymi zmianami),
   
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 981 z późniejszymi zmianami),
   
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), 
   
 4. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późniejszymi zmianami),
   
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami),
   
 6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późniejszymi zmianami), 
   
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami), 
   
 8. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami). 

cofnij do druku na górę