Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Rekomendacja MRiPS dla projektu STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla gmin

2021-10-12

Rekomendacja MRiPS dla projektu STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla gmin

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych materiałów i usług, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich JST, OPS, PCPR i ROPS w całym kraju w ramach Projektu „STRATEGOR (…)”. Projekt jest rekomendowany przez MRiPS. Umożliwia ujednolicenie metodologii, aktualizację, opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluację lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Projekt pt. "STRATEGOR - opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego", związany z tematyką opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizację projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego popiera Wojewoda Zachodniopomorski. Treści dostępne w ramach szkolenia i doradztwa udzielanego uczestnikom projektu są zgodne z kierunkiem preferowanym przez organy nadrzędne.

Bezpłatne materiały i narzędzia dostępne w projekcie mogą być również użyteczne na potrzeby opracowania innych, gminnych i powiatowych dokumentów o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju, Programy).

W ramach projektu „STRATEGOR (…)” pracownicy ww. instytucji mogą skorzystać z następujących form bezpłatnego wsparcia (wszystkich lub do wyboru):

1. Platformy e-learningowa – szkolenie on-line (oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk)

a) Samodzielne szkolenie jest segmentowe i można je realizować w częściach, zależnie od dostępnego czasu (szkolenie potwierdzane jest certyfikatem).

b) Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia może zostać wykorzystana do pracy z innymi dokumentami o charakterze strategicznym strategicznych jak np.: Strategia Rozwoju, Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Programy.

2. Dostęp do rozbudowanego Podręcznika Metodycznego – wiedza istotna w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania strategii) - wraz z pakietem narzędzi wspomagających.

3. Bezpłatne indywidualne doradztwo specjalistyczne.

4. Webinaria tematyczne dotyczące różnych aspektów i obszarów strategii rozwiązywania problemów społecznych. Szczegółowy harmonogram miesięczny webinariów dostępny jest pod adresem: https://www.projektstrategor.pl/webinarium

Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny – do pobrania w załączeniu poniżej lub pod linkiem: https://www.projektstrategor.pl/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARZ-UCZESTNIKA_10.03.pdf

na adres:

Biuro Doradcze Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk
ul. Kombatantów 34, pok. 605 B
66-400 Gorzów Wlkp.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Fundacji PAN zapraszają do kontaktu z Biurem Doradczym Makroregionu poprzez adres e-mail: zachod@fundacja-pan.lublin.pl lub telefonicznie pod numerami: 503 431 487 lub 609 128 788.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat działań projektu: https://www.projektstrategor.pl/

 


cofnij do druku na górę