Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2021 r. - Zadania Rady

Zadania Rady

Do głównych zadań Wojewódzkiej Rady należy opracowanie projektu Wojewódzkiego Planu Transformacji oraz monitorowanie i aktualizacja tego planu.

Wojewódzki Planu Transformacji obejmuje:

1) potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie województwa;

2) działania wymagające koordynowania na poziomie województwa;

3) planowany rok lub lata, w których działania, o których mowa w pkt 2, będą realizowane;

4) podmioty odpowiedzialne za realizację działań, o których mowa w pkt 2;

5) szacunkowe koszty działań, o których mowa w pkt 2;

6) oczekiwane rezultaty wynikające z realizacji działań, o których mowa w pkt 2;

7) wskaźniki realizacji poszczególnych działań, o których mowa w pkt 2, w tym określające zabezpieczenie zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 15 ust. 2.

oraz może obejmować działania podejmowane na danym obszarze w celu przeciwdziałania wystąpieniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz zwalczania skutków wystąpienia tych stanów.


cofnij do druku na górę